Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Horní Benešov

Popis

Zaměření měřící stanice: předměstská, obytná, pozaďová               

Umístění měřící stanice: 
MŠ Horní Benešov, Nerudova 512, Horní Benešov        

Nadmořská výška:
 560m               
 
Reprezentativnost: střední měřítko (100-500m)
 
Adresa lokality : 
Mateřská škola, Nerudova 512
793 12 Horní Benešov
 
GPS: 49°58'12.0"N 17°36'11.0"E  

Rozsah monitoringu:
 
  - Automatizovaný měřící program: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10, WV, WD, HUMI, TEMP
  - Měření PAHs
  - Měření VOC
  - Měření těžkých kovů v PM10

Historie monitoringu:

  - monitoring byl zahájen 3.1.2019
  - měření financováno z prostředků Moravskoslezského kraje 

Umístění

Galerie

Sponzoři