Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Ostrava - Mariánské Hory

Popis

Zaměření měřící stanice: městská, průmyslová, obytná

Umístění měřící stanice: v zahradě mateřské školy, od komunikace odděleno domem, průmyslová zóna v JZ sektoru

Nadmořská výška: 225m

Reprezentativnost: střední měřítko (100 až 500 m)

Adresa lokality : 
Zelená 73a
709 00 Ostrava - Mariánské Hory

GPS: 49°49'29.5"N 18°15'49.2"E

Rozsah monitoringu: 
  - automatizovaný měřící program: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5, H2S, WV, WD, TEMP, HUMI, PRESS
  - měření PAHs
  - měření VOC
  - měření těžkých kovů v PM10


Historie monitoringu:
  - monitoring byl zahájen 1.10.2003
  - od 1.1.2005 je stanice je provozována s příspěvkem Statutárního města Ostrava
  - od 1.1.2015 je stanice provozována s příspěvkem Ministerstva zdravotnictví

Umístění

Galerie

Sponzoři