Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Havířov

Popis

Zaměření měřící stanice: pozaďová, městská, obytná

Umístění měřící stanice: sídliště, okraj města, v obytné zástavbě

Nadmořská výška: 280m

Reprezentativnost: střední měřítko (100 až 500 m)

Adresa lokality : 
ul. Hálkova
Havířov

GPS: 49°46'17.5"N 18°26'35.4"E

Rozsah monitoringu: 
- automatizovaný měřící program: PM10
- indikativní měření PAHs
- indikativní měření VOC

Historie monitoringu:
- monitoring byl zahájen 28.1.2015
- od 28.1.2015 je provoz stanice hrazen z prostředků Statutárního města Havířov 

Umístění

Galerie

Sponzoři