Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Umístění

Index kvality ovzduší k 2.10.2022 21:00

Ozón - O3
(1 h. pr.)
[µg/m3]
Prach - PM10
(24 h. pr.)
[µg/m3]
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
[µg/m3]
Oxid siřičitý - SO2
(1 h. pr.)
[µg/m3]
Oxid uhelnatý - CO
(8 h. pr.)
[µg/m3]
Karviná11
Havířov1
Ostrava - Hrušov11111
Ostrava - Radvanice ZÚ11112
Ostrava - Radvanice OZO2111
Ostrava - Mariánské Hory21111
Ostrava - Poruba11
Ostrava - Krásné Pole1111
Ostrava - Hrabůvka1111
Ostrava - Heřmanice1111
Karlova Studánka1
Zlaté Hory1
Olomouc1
Brno11
Hodonín1
Jihlava11
Žďár nad Sázavou1
Pelhřimov1
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.

Upozornění

Prezentované hodnoty jsou okamžité neverifikované koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplnény.