Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Umístění

Index kvality ovzduší k 22.10.2020 2:00

Ozón - O3
(1 h. pr.)
[µg/m3]
Prach - PM10
(24 h. pr.)
[µg/m3]
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
[µg/m3]
Oxid siřičitý - SO2
(1 h. pr.)
[µg/m3]
Oxid uhelnatý - CO
(8 h. pr.)
[µg/m3]
Karviná22
Havířov2
Ostrava - Hrušov12111
Ostrava - Radvanice ZÚ12212
Ostrava - Radvanice OZO2211
Ostrava - Mariánské Hory22111
Ostrava - Poruba11
Ostrava - Hošťálkovice1111
Opava - Komárov1111
Chotěbuz2111
Karlova Studánka1
Zlaté Hory2
Olomouc1
Brno21
Hodonín1
Jihlava21
Žďár nad Sázavou2
Pelhřimov2
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.

Upozornění

Prezentované hodnoty jsou okamžité neverifikované koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplnény.