Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Ostrava - Hrabová

Popis

Zaměření měřící stanice: předměstská, obytná, průmyslová               

Umístění měřící stanice: 
ZŠ Ostrava-Hrabová, Paskovská 110/4       

Nadmořská výška:
 233m              

Reprezentativnost: střední měřítko (100-500m)

Adresa lokality : 
Základní škola, Paskovská 110/46
720 00 Ostrava - Hrabová
 
GPS: 49°46'43.1"N 18°16'43.7"E  

Rozsah monitoringu:
 
  - Automatizovaný měřící program: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10, WV, WD, HUMI, TEMP
  - Měření PAHs
  - Měření VOC
  - Měření těžkých kovů v PM10

Historie monitoringu:

  - monitoring byl zahájen 3.1.2018
  - měření je financováno z prostředků Moravskoslezského kraje

Umístění

Galerie

Sponzoři