Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Brumovice

Popis

Zaměření měřící stanice: venkovská, obytná, zemědělská, pozaďová              

Umístění měřící stanice: 
MŠ Brumovice, Malá Strana 142/40, Brumovice       

Nadmořská výška:
 322m               
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0,5 – 4 km)

Adresa lokality : 
Mateřská škola, Malá Strana 142/40
747 71 Brumovice
 
GPS: 50°00'59.2"N 17°45'01.1"E  

Rozsah monitoringu:
 
  - Automatizovaný měřící program: SO2, NO, NO2, NOx, CO, PM10, WV, WD, HUMI, TEMP
  - Měření PAHs
  - Měření VOC
  - Měření těžkých kovů v PM10

Historie monitoringu:

  - monitoring byl zahájen 3.1.2019
  - měření je financováno z prostředků Moravskoslezského kraje

Umístění

Galerie

Sponzoři