Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Hodonín

Popis

Zaměření měřící stanice: městská, pozaďová, obytná           

Umístění měřící stanice: 
v areálu dětského domova v Jarošově ul.č.1. Je ze tří stran obklopena bytovou zástavbou, na západní stranu má průhled do parku.
  
Nadmořská výška:
 170m               
 
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)

Adresa lokality : 
Jarošova 2267/1
695 01 Hodonín

GPS: 48°51'26.2"N 17°07'53.0"E  

Rozsah monitoringu:
 
  - automatizovaný měřící program: PM10, PM2,5 , WV, WD, HUMI, TEMP, PRESS
  - měření PAHs
  - měření těžkých kovů v PM10


Historie monitoringu:
  - monitoring byl zahájen 1.4.1994
  - od 1.1.2013 je stanice provozována s příspěvkem Ministerstva zdravotnictví

Umístění

Galerie

Sponzoři