Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Žďár nad Sázavou

Popis

Zaměření měřící stanice: městská, pozaďová, obytná, obchodní       

Umístění měřící stanice: 
parkoviště mezi ulicemi Neumannova a nám. Republiky v centru města. Na protilehlé straně je zelená plocha před poliklinikou. Vícepodlažní zástavba obytných bloku je cca 140m jiho-východním směrem.

Nadmořská výška:
 569m               
 
Reprezentativnost: okrskové měřítko (0.5 až 4 km)

Adresa lokality : 
nám. Republiky
591 01 Žďár nad Sázavou
 
GPS: 49°33'52.4"N 15°56'27.6"E  

Rozsah monitoringu:
 
  - automatizovaný měřící program: PM10, PM2,5, WV, WD, HUMI, TEMP, PRESS
  - měření PAHs
  - měření těžkých kovů v PM10


Historie monitoringu:
  - monitoring byl zahájen 1.1.1995
  - od 1.1.2013 je stanice provozována s příspěvkem Ministerstva zdravotnictví

Umístění

Galerie

Sponzoři