Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Jihlava

Popis

Zaměření měřící stanice: městská, pozaďová, obytná           

Umístění měřící stanice: 
v těsné blízkosti rušné křižovatky (směr Brno a Znojmo), cca 400 m západně centrální kotelna na zemní plyn. 
CITY PARK východním směrem za silnicí na Znojmo.             

Nadmořská výška:
 500m               
 
Reprezentativnost: střední měřítko (100 až 500 m)

Adresa lokality : 
ul. Znojemská
587 25 Jihlava
 
GPS: 49°23'32.8"N 15°35'28.6"E  

Rozsah monitoringu:
 
  - automatizovaný měřící program: NO, NO2, NOx, PM10, PM2,5 , WV, WD, HUMI, TEMP, PRESS
  - měření PAHs
  - měření těžkých kovů v PM10


Historie monitoringu:
  - monitoring byl zahájen 1.2.1982
  - od 1.1.2013 je stanice provozována s příspěvkem Ministerstva zdravotnictví

Umístění

Galerie

Sponzoři