Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Ostrava - Poruba

Popis

Zaměření měřící stanice: městská, dopravní, obytná             

Umístění měřící stanice: 
v oploceném areálu zahrady domova důchodců Slunečnice, cca. 118m od rušné dopravní křižovatky ulic Opavská a 17.listopadu v Ostravě-Poruba       

Nadmořská výška:
 282m               

Reprezentativnost: mikroměřítko (několik m až 100 m)

Adresa lokality : 
Opavská
708 00 Ostrava-Poruba
 
GPS: 49°50'07.7"N 18°09'54.8"E  

Rozsah monitoringu:
 
  - automatizovaný měřící program: NO, NO2, NOx, PM10, PM2,5
  - měření PAHs

Historie monitoringu:
  - monitoring byl zahájen 1.4.2015
  - od 1.4.2015 je stanice provozována s příspěvkem Statutárního města Ostrava
  - od 1.4.2015 je stanice provozována s příspěvkem Ministerstva zdravotnictví
  - od 17.6.2019 byl zahájen kontinuální monitoring PM2.5 a PM1

Umístění

Galerie

Sponzoři