Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Ostrava - Radvanice ZÚ

Popis

Zaměření měřící stanice: předměstská, průmyslová, obytná               

Umístění měřící stanice: 
mezi rodinnými domy, cca 50m od rušné komunikace, průmyslová zóna v JZ sektoru

Nadmořská výška:
 250m
         
Reprezentativnost: mikroměřítko (několik m až 100 m)

Adresa lokality : 
Nad Obcí 2859/1
716 00 Ostrava - Radvanice           

GPS: 49°48'25.4"N 18°20'20.9"E  

Rozsah monitoringu:
 
  - automatizovaný měřící program: SO2, NO, NO2, NOx, CO, O3, PM10, PM2,5, WV, WD, HUMI, TEMP, PRESS
  - měření PAHs
  - měření VOC
  - měření těžkých kovů v PM10


Historie monitoringu:
  - monitoring byl zahájen 1.10.2003
  - od 1.1.2005 je stanice je provozována s příspěvkem Statutárního města Ostrava
  - během monitoringu byl původní název měřící stanice "Ostrava - Bartovice" nahrazen současným označením "Ostrava - Radvanice ZÚ"
 - od 1.1.2015 je stanice provozována s příspěvkem Ministerstva zdravotnictví

Umístění

Galerie

Sponzoři