Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Ostrava - Radvanice OZO

Popis

Zaměření měřící stanice: předměstská, pozaďová, obytná  

Umístění měřící stanice: 
Na okraji parkoviště. Od rodinných domků vzdáleno asi 50m.              

Nadmořská výška:
 258m               
Reprezentativnost: střední měřítko (100 až 500 m)

Adresa lokality : 
Poláškova           
716 00 Ostrava - Radvanice a Bartovice      

GPS:      49°49'06.8"N 18°20'25.4"E             

Rozsah monitoringu:
 
  - Kombinované měření: SO2, NO, NO2, NOx, O3, PM10, WV, WD, HUMI, TEMP
  - Měření PAHs
  - Měření VOC
  - Měření těžkých kovů v PM10


Historie monitoringu:
  - monitoring byl zahájen 22.11.2012
  - od 22.11.2012 je stanice je provozována s příspěvkem Statutárního města Ostrava
  - od 1.1.2015 je stanice provozována s příspěvkem Ministerstva zdravotnictví

Umístění

Galerie

Sponzoři