Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Ostrava - Radvanice ZÚ - Sulfan - H2S

Sulfan - H2S[µg/m3] 1h průměr H2S [ug/m3]

Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.