Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Umístění

Index kvality ovzduší k 7.12.2023 2:00

Ozón - O3
(1 h. pr.)
[µg/m3]
Prach - PM10
(24 h. pr.)
[µg/m3]
Oxid dusičitý - NO2
(1 h. pr.)
[µg/m3]
Oxid siřičitý - SO2
(1 h. pr.)
[µg/m3]
Oxid uhelnatý - CO
(8 h. pr.)
[µg/m3]
Karviná52
Havířov4
Ostrava - Hrušov14111
Ostrava - Radvanice ZÚ13312
Ostrava - Radvanice OZO1531
Ostrava - Mariánské Hory13312
Ostrava - Poruba33
Metylovice4112
Morávka4112
Mořkov2111
Karlova Studánka1
Zlaté Hory2
Olomouc3
Brno11
Hodonín3
Jihlava31
Žďár nad Sázavou2
Pelhřimov1
Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.

Upozornění

Prezentované hodnoty jsou okamžité neverifikované koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplnény.