Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Morávka

Popis

Zaměření měřící stanice: pozaďová, venkovská, obytná, přírodní          

Umístění měřící stanice: 
areál Základní a mateřské školy Morávka       

Nadmořská výška:
 453 m               
 
Reprezentativnost: střední měřítko (100-500m)
 
Adresa lokality : 
Základní škola a mateřská škola Morávka, příspěvková organizace
Morávka 178
739 04 Pražmo
 
GPS: 49°35'59.884"N, 18°31'3.655"E
 
Rozsah monitoringu: 
  - automatizovaný měřící program: SO2, CO, PM10, WV, WD, HUMI, TEMP, PRESS
  - měření PAHs
  - měření těžkých kovů v PM10

Historie monitoringu:

  - monitoring byl zahájen 4.1.2023
  - měření financováno z prostředků Moravskoslezského kraje

Umístění

Galerie

Sponzoři