Imisní monitoring ovzduší
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě

csenpl

Ostrava - Hrušov - Oxid dusičitý - NO2

Oxid dusičitý - NO2[µg/m3] 1h průměr NO2 [ug/m3], imisní limit = 200 ug/m3

Aktuální data neverifikovaná.
Časy jsou uvedeny ve světovém čase UTC. Středoevropský zimní čas je UTC +1, Středoevropský letní čas je UTC +2.