On-line monitoring kvality ovzduší

Prezenované hodnoty jsou okamžité neverifikované koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplněny.

 

Prachoměr měřící stanice MS Radvanice (ul. Nad obcí), je v současné době na pravidelné profylaktické prohlídce a kalibraci u výrobce v Německu, naměřená data z něj proto nejsou k dispozici.

stanicePM10Tempr.větru
Ostrava - Radvanice (MS)* 25.10.2016 03:10 chyba přenosu 12.6 °C 0.6 m/s
Ostrava - Mariánské Hory (MS)* 25.10.2016 03:10 24.7 µg/m3 14.6 °C 0.7 m/s
Bohumín -Skřečoň 25.10.2016 03:10 43 µg/m3 9.7 °C 0.2 m/s
Vítkov 25.10.2016 03:10 16.2 µg/m3 13 °C 2.6 m/s
Bílovec 25.10.2016 03:10 13.3 µg/m3 14.3 °C 1.9 m/s
Karviná - Zdravotní ústav (MS) 25.10.2016 03:10 chyba přenosu 10 °C 0.2 m/s
Ostrava - Radvanice OZO (MS)* 25.10.2016 03:10 21.7 µg/m3 11.4 °C 1 m/s
* stanice je provozována s příspěvkem statutárního města Ostrava
** stanice je provozována s příspěvkem Moravskoslezského kraje

S:stacionární stanice | •:mobilní měření |:překročení limitů|:probíhá měření

 

Legenda
*hodnota není k dispozici
0na přístroji je technická závada,
která bude co nejrychleji odstraněna
     překročena povolená koncentrace
 
O3ozon
H2Ssirovodík
PM1část prachu o velikosti částic do 1 mikrometru
PM2.5část prachu o velikosti částic do 2,5 mikrometru
PM10část prachu o velikosti částic do 10 mikrometru
NOoxid dusnatý
NO2oxid dusičitý
NOxoxidy dusíku
SO2oxid siřičitý
TEMPteplota - meteorologický údaj
CH4metanické uhlovodíky
THCcelkové uhlovodíky
NMHCnemetanické uhlovodíky
HVSservisní údaj pro techniky obsluhující měřicí stanici
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna.ova@zu.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396, Právní doložka