On-line monitoring kvality ovzduší

Prezenované hodnoty jsou okamžité neverifikované koncentrace a mohou být ovlivněny technickými zásahy ve stanici. Pokud nejsou k dispozici žádná data ze stanice, jedná se o přerušení přenosu dat, po jeho obnovení budou chybějící hodnoty v grafu hodinových koncentrací doplněny.

 
stanicePM10Tempr.větru
Ostrava - Radvanice (MS)* 24.3.2017 07:00 53.4 µg/m3 7 °C 1.4 m/s
Ostrava - Mariánské Hory (MS)* 24.3.2017 07:00 43 µg/m3 0 °C 1.7 m/s
Opava** 24.3.2017 07:00 32 µg/m3 6.6 °C 0.4 m/s
Karviná - Zdravotní ústav (MS) 24.3.2017 07:00 66.7 µg/m3 6.3 °C 0.4 m/s
Ostrava - Radvanice OZO (MS)* 24.3.2017 07:00 43.3 µg/m3 7.2 °C 0.8 m/s
Český Těšín - autobusové nádr.** 24.3.2017 07:00 25 µg/m3 6.4 °C 0.5 m/s
Ostrava Nová Ves - areál OVaK** 24.3.2017 06:50 46 µg/m3 7.1 °C 0.8 m/s
* stanice je provozována s příspěvkem statutárního města Ostrava
** stanice je provozována s příspěvkem Moravskoslezského kraje

S:stacionární stanice | •:mobilní měření |:překročení limitů|:probíhá měření

 

Legenda
*hodnota není k dispozici
0na přístroji je technická závada,
která bude co nejrychleji odstraněna
     překročena povolená koncentrace
 
O3ozon
H2Ssirovodík
PM1část prachu o velikosti částic do 1 mikrometru
PM2.5část prachu o velikosti částic do 2,5 mikrometru
PM10část prachu o velikosti částic do 10 mikrometru
NOoxid dusnatý
NO2oxid dusičitý
NOxoxidy dusíku
SO2oxid siřičitý
TEMPteplota - meteorologický údaj
CH4metanické uhlovodíky
THCcelkové uhlovodíky
NMHCnemetanické uhlovodíky
HVSservisní údaj pro techniky obsluhující měřicí stanici
 
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě
Partyzánské nám. 7, 702 00 Ostrava, tel.: 596 200 111, fax: 596 118 661, podatelna.ova@zu.cz, Datová schránka: pubj9r8, Bankovní spojení: č.ú. 3235761/0710, IČ: 71009396, DIČ: CZ71009396, Právní doložka